Aby wysłuchać opowiadania hutniczego kliknij obrazek powyżej. Czyta Bohdan Gumowski. Fot. A. M. Bielecka.

Projekt "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" to nie tylko plenerowe prezentacje i publikacje popularnonaukowe. Już na samym początku jego wdrażania miały miejsce próby przybliżenia uczestnikom "Dymarek Świętokrzyskich" realiów życia codziennego starożytnych hutników za pomoca innych środków wyrazu. Pierwszym było opowiadanie hutnicze, które miało swą premierę na antenie Radia Kielce.

Jeszcze inną formą działania były multimedia, wydawane na płytach CD.

Na uwagę zasługują też próby popularyzowania dymarskiej problematyki z użyciem filmu. Jako pierwszy powstał film pt. "Żelazne Dziedzictwo" zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Pewnym podsumowaniem stała się produkcja filmowa zrealizowana w roku 2015 w bardzo szerokiej kooperacji z większością współtwórców "Dymarek" i przygotowana z udziałem środków Województwa Świętokrzyskiego i EPRD. Film pn. "Żelazny Pielgrzym" został wydany na płytach DVD i Blu-Ray rozprowadzanych nieodpłatnie.

Zupełnie odmiennym rodzajem działania jest pierwsza powieść o czasach rzymskich na ziemiach polskich przewidziana jako cykl pn. "ISA" - Saga z Kraju Żelaza. Problematyka dymarska jest też w niej dość istotnym akcentem, chociaż jest to przede wszystkim powieść przygodowa.

 Czytelnicy II Tomu Sagi z Kraju Żelaza na "Żelaznych Korzeniach" w Starachowicach. Maj 2018. Fot. A. M. Bielecka.