Od roku 1999 projekt „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”, realizowany m.in. w czasie „Dymarek Świętokrzyskich”  kształtowany był zarówno przez członków ŚSDP, jak i przedstawicieli lub pracowników szeregu instytucji z kraju i zagranicy oraz członków grup, stowarzyszeń czy fundacji:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Instytut Archeologii UJ w Krakowie

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Instytut Historii UMCS w Lublinie

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

Muzeum Miejskie Wrocławia – oddział Muzeum Archeologiczne

Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Heltborg Museum

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Muzeum Narodowe w Kielcach

Wojciech Sławiński - Płatnerz

Michał Sekuła - Fenrir

Pro Antica Legio XIIII GMV

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów „Jomsborg-Vineta” z Wolina

„Osada Krywicka” z Brasławia na Białorusi

Stowarzyszenie „Terra Ferrata”

Projekt Harjis z Łodzi

Dagome 

PHU „Lepiglina” z Glinek Mokrych

Stowarzyszenie „Hellas et Roma”

Fundacja „Terra Operta”

Pracownia Artystyczna Eryk Popkiewicz

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych

Stowarzyszenie Celtica

Legio XXI Rapax

Familia Gladiatoria Tavrvs

Comitatus

Vocis Imago Romae

Legio V Macedonica

Draconia

Gothiskandza Gotania

Stowarzyszenie Agroturystyki "Łysogóry"

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Fine”