Miejsce realizacji imprez pn. "Dymarki Świętokrzyskie". Obecnie wieś, siedziba gminy w woj. świętokrzyskim. Miejscowość położona na północno-wschodnim stoku masywu Łysej Góry. Czas jej lokacji jest bliżej nieznany a powstanie wiąże się zapewne z położoną nieopodal Starą Słupią, wzmiankowaną jako wieś klasztoru łysogórskiego w 1269 r. W 1351 r. miasto Nowa Słupia wymieniane jest w dokumencie Kazimierza Wielkiego jako posiadłość klasztoru na Łysej Górze. Ze względu na swoje położenie przy szlaku pątniczym do sanktuarium Drzewa Krzyża Św. osada zyskuje liczne przywileje w postaci targów i odpustów. Po kasacie zakonu Benedyktynów w 1819 r. miejscowość podupada i po powstaniu styczniowym traci prawa miejskie.

Obecnie Nowa Słupia jest jednym z głównych centrów turystycznych w Górach Świętokrzyskich. Na uwagę zasługują zabytki sakralne m.in. kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w obecnej formie z drugiej połowy XVII w. ze współczesnymi nawami bocznymi i tzw. “Opatówka” kilkukrotnie przebudowywana w XVI i XVIII w. - obiekt mieszczący szpital i kościół św. Michała, a następnie szkołę. Tuż przy wejściu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. M. Radwana

Gmina Nowa Słupia - 8661 km2 powierzchni, w tym 2716 km2 lasów, 11 tys. mieszkańców.

Urząd Gminy w Nowej Słupi, ul. Rynek 15, 26 – 006 Nowa Słupia - tel. 41 317-70-13 - portal turystyczny gminy Nowa Słupia

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach - tel. 41 317-76-04  - portal Dymarek Świętokrzyskich zawierający informacje o wydarzeniach estradowych nie związanych z projektem "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" 

Punkt Informacji Turystycznej w Nowej Słupi - tel. 41 317-76-26

Widok na kościół Św. Wawrzyńca i Rynek w Nowej Słupi z lotu ptaka. Fot. A. Przychodni