Miejscowość w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim. 

Fragment ruin dawnej walcowni w Nietulisku Fabrycznym. Fot. A. Przychodni

Pierwsze znane nazwy miejscowości to Mietelicko oraz Mietulisko. W XIV wieku wieś była własnością biskupów krakowskich. W wieku XVI miało miejsce wydobycie kamienia w okolicznych kamieniołomach. W 1789 Nietulisko Duże przeszło na skarb państwa. Największy rozwój miejscowości nastapił w XIX wieku w związku z podjętą w 1816 roku decyzją Stanisława Staszica o rozbudowie fabryk żelaznych w Królestwie Polskim. Prace związane z regulacją rzeki Kamiennej do roku 1833 były wykonywane na zlecenie Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Po upadku powstania listopadowego majątek powstającej przy zbiegu rzek Kamiennej i Świśliny walcowni żelaza przejął Bank Polski. Na ten okres przypada nawiększy rozwój zakładu, który otrzymał nagrodę na wystawie w Paryżu w 1846 r.

Budowa walcowni sztabowej została ukończona w roku 1846. W oddzielnej kotłowni ustawione były koła wodne o sile 60 koni mechanicznych. Napędzały 40 par walców, nożyce i tokarnię. Walcownia w Nietulisku zalicza się do jednego z zakładów tzw. Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Została zniszczona przez katastrofalną powódź w roku 1903. Obecnie teren byłego zakładu objety jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

W roku 2017 powstała koncepcja rewitalizacji tego obszaru celem udostępnienia dla ruchu turystycznego. Rewitalizacja obejmowałaby dwa główne nurty związane ze zróżnicowanym charakterem terenu zespołu Nietuliska Fabrycznego:

  1. Przygotowanie projektu i zabezpieczenie pozostałości architektonicznych dawnej walcowni oraz zwiększenie dostępności ruin dla turystów.
  2. Zagospodarowanie dawnego zbiornika wodnego i tzw. wyspy w formie ekspozycji terenowej obrazującej różne oblicza zdobyczy cywilizacyjnych związanych ze starożytnym hutnictwem świętokrzyskim i okresem rzymskim, w tym porównania cywilizacji śródziemnomorskiej do warunków życia codziennego na terenie tzw. Barbaricum.

Projekt określony został nazwą ŻELAZNA KOLEBKA i będzie realizowany od drugiej połowy roku 2018.