51. DYMARKI ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szanowni Państwo!
W nawiązaniu do ostatnich przekazów medialnych i przedłożonego przez ŚSDP oświadczenia, pragniemy stwierdzić, że konfrontacyjny charakter doniesień w sprawie Dymarek Świętokrzyskich, nie oddaje naszych intencji. 
Faktem jest, że nie jest możliwe porozumienie w sprawie współpracy naszego stowarzyszenia z obecnym samorządem Nowej Słupi celem organizacji Dymarek. Nie ulega również wątpliwości, że ww. samorząd zorganizuje „Dymarki w Nowej Słupi”. Nie zamierzamy mu w tym przeszkadzać, jednakże ani my, ani nasi współpracownicy nie będą w tym działaniu uczestniczyć. Wbrew częściom dotychczasowych doniesień należy podkreślić, że sytuacja ta wynika wyłącznie z odmiennego rozumienia zasad współpracy, gdyż żadne środki finansowe nie skłoniłyby nas do podjęcia jej zgodnie z warunkami sugerowanymi przez stronę gminną.
Uważamy jednak, że skoro istnieją różne definicje Dymarek Świętokrzyskich, te ostatnie powinny uzyskać również szansę realizacji zgodnie z naszymi propozycjami programowymi. Taka była główna intencja naszej propozycji przedłożonej samorządowi wojewódzkiemu. 
Nasza propozycja, ani nie wykraczała poza obszar naznaczony reliktami działalności starożytnych hutników, ani nie oznaczała zerwania z dziedzictwem kulturowym Gór Świętokrzyskich. Umożliwiała także dalszą promocję Regionu Łysogórskiego i Nowej Słupi, czego nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy poniechać.
Rozumiemy jednak doskonale, że w wytworzonej wokół sprawy atmosferze, Samorząd Województwa nie mógł przyjąć naszej oferty. 
Nie oznacza to zaniechania przez nas realizacji projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”, współtworzącego dotychczas Dymarki Świętokrzyskie. W roku bieżącym nie jest ona możliwa na terenie naszego regionu. Będzie miała zatem charakter wyjazdowy. 
Umożliwia to zaproszenie, które uzyskaliśmy od Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie i Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów. Nasze działanie będzie miało miejsce na terenie Wioski Gotów w Masłomęczu, koło Hrubieszowa w ramach „Biesiady Archeologicznej” organizowanej tam 30 lipca już po raz czternasty, a następnie w dniach 12 i 13 sierpnia w czasie spotkania współtwórców projektu „Człowiek i Żelazo” odbywającego się pod sztandarem Dymarek Świętokrzyskich. Oba wydarzenia uzyskały patronat Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i posiadają akceptację oraz merytoryczne poparcie prof. Andrzeja Kokowskiego, prowadzącego od kilkudziesięciu lat badania na tym terenie. 
Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do Kotliny Hrubieszowskiej, gdzie tym razem w „krainie Gotów” będziecie Państwo mieli okazję spotkać się z osobami dotychczas realizującymi dymarkowe prezentacje. Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli również nasi zagraniczni partnerzy z Danii i Rumunii. 
Jednocześnie informujemy, że na działanie w dniach 12 i 13 sierpnia organizatorzy nie posiadają wydzielonego budżetu i odbędzie się ono głównie w oparciu o bezinteresowną chęć rzeczowej popularyzacji wiedzy o hutnictwie starożytnym i powiązanych z nim zagadnieniach zadeklarowaną przez uczestników. 
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zwłaszcza tych, którzy doceniali wymiar naszych dotychczasowych działań realizowanych w czasie „Żelaznych Korzeni” i „Dymarek Świętokrzyskich”. Zapraszamy również rekonstruktorów, którzy chcieliby włączyć się do naszego realizowanego od 18. lat projektu. W roku przyszłym planujemy jego powrót na ziemię świętokrzyską.
Świętokrzyskie Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego