Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego – właściciel domeny dymarki.com odpowiada za przetwarzanie danych na stronie dymarki.com, zwanej dalej "Produktem" oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa” ). Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, które oświadcza, iż wszystkie dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą.

Polityka prywatności w zakresie ochrony danych osobowych

Dokument ten przedstawia metody oraz warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników dokonujących zakupu Produktu oraz innych produktów i usług należących do dymarki.com. Administratorem danych osobowych jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce. Pod tym adresem użytkownicy mogą w każdej chwili uzyskać wyjaśnienia na temat polityki prywatności przyjętej przez dymarki.com w zakresie ochrony danych osobowych.

Informacje wstępne

1.1 "Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez odwiedzane przez korzystającego strony internetowe, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) użytkownika odwiedzanych stron. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

1.2 Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego z siedzibą w Kielcach.

2. Cel i zakres wykorzystania plików "cookie"

2.1 Pliki "cookie" używane na przez strony internetowe Portalu dymarki.com (dalej: "Portal") umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.

2.2 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego (dalej: "ŚSDP") stosuje pliki cookie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę i informację w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.

2.3 Pliki cookie nie są wykorzystywane, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.

2.4 Szczególne cele wykorzystania plików cookie na stronach internetowych ŚSDP:

 

  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
  • wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
  • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
  • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji;

3. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych na stronach Portalu

3.1 Na stronach ŚSDP mogą być używane następujące rodzaje plików "cookie":

1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie

4.1 Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookie są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookie w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

4.2 Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym ŚSDP oraz jego członkowie mogą uzyskiwać do nich dostęp.

5. Sposoby modyfikacji lub wyłączenia ustawień cookies w wybranych przeglądarkach internetowych

Dla przeglądarki Firefox:

1. Na górze okna przeglądarki nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknąć menu Narzędzia) i wybierać Opcje.

2. Wybierać panel Prywatność.

3. Z menu elementu Program Firefox: wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.

4. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

5. Wybierać okres przechowywania ciasteczek:

a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

6. Nacisnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

Dla przeglądarki Google Chrome:

1. Kliknąć menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

2. Wybrać Ustawienia.

3. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.

4. W sekcji Prywatność kliknąć przycisk Ustawienia treści.

5. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

a) Domyślne blokowanie plików cookie

- Blokowanie wszystkich plików cookie: wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

- Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznaczyć pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Jeśli Użytkownik chce zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.

Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:

1. W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

2. Kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.