Informacje o programie Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery realizowanym na terenie WIOSKI GOTÓW W MASŁOMĘCZU, w powiecie hrubieszowskim, w dniach 12 i 13 sierpnia 2017 roku

 WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU:

Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod dymarskich:
 • Piec hutniczy z bocznym spustem żużla znany z terenu Skandynawii.
 • Piec typu Kunów z kanałem kotlinkowym.
 • Piec pracujący w oparciu o naturalny ciąg powietrza typu kotlinka świętokrzyska, znany też z terenów Dolnego Śląska (Tarchalice, gmina Wołów).
 • Piec kotlinkowy znany z terenów Mazowsza.

Prezentacje będą prowadzone z użyciem różnych surowców rudnych. Będzie można także wziąć udział w eksperymentach przeprowadzonych przy zastosowaniu rud lokalnych. Każdy z procesów hutniczych zakończony będzie spektakularną rozbiórką pieca, wydobyciem łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem - scaleniem.

 1. Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod kowalskich, w tym pracy kowala z użyciem żelaza dymarskiego.
 2. Pokaz uzyskiwania miedzi z rudy malachitowej.
 3. Prezentacje odlewnictwa metali kolorowych.
 4. Biżuteria antyczna.
 5. Prezentacje wytwarzania paciorków szklanych.
 6. Prezentacje piśmiennictwa antycznego.
 7. Pokazy wybijania kopii monet.
 8. Prezentacje uzbrojenia i przedmiotów codziennego użytku znanych z terenu Barbaricum i prowincji rzymskich.
 9. Pokazy wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w starożytności.
 10. Tor łuczniczy i rzutów oszczepem dla zwiedzających.
 11. Prezentacje tkactwa, farbiarstwa i filcownictwa.
 12. Obróbka bursztynu.
 13. Warsztaty garncarskie wraz z wypałem naczyń w zagłębionym ognisku.
 14. Pokazy zróżnicowania strojów i uzbrojenia ludów zamieszkujących Europę Środkową w starożytności.
 15. Prezentacje elementów życia codziennego - m.in. wytwarzania żywności, piwowarstwa i ziołolecznictwa.
 16. Symulacje starć zbrojnych pomiędzy przedstawicielami plemion barbarzyńskich i żołnierzami rzymskimi.
 17. Koncerty zespołu Hollóének Hungarica (Węgry)

Program w układzie chronologicznym:

Sobota 12 sierpnia

 10.00 – otwarcie Wioski Gotów dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Wioski. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego świetokrzyskiego typu Kunów oraz budowa pieca dymarskiego typu skandynawskiego.

10.00 - 18.00 - Budowa pieca typu mazowieckiego i budowa oraz wygrzewanie dużego pieca przewidzianego do pracy na dmuch naturalny (typ kotlinka świętokrzyska lub śląski - znany z okolic Tarchalic, gmina Wołów)

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach i w poszczególnych strefach Wioski Gotów przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym.

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie Wioski Gotów z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy wejściu na teren Wioski Gotów od strony Świetlicy Wiejskiej w Masłomęczu.

13.00 – 13.30 – Powitanie przybyłych na Edycję wyjazdową Dymarek Świętokrzyskich. Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

13.30 - 14.00. Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum w tym prezentacja stroju i uzbrojenia plemion dackich.

14.30 – 15.00 – Targ niewolników

15.00 – 15.30 – Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych poźnorzymskich – Vicus Ultimus

15.30 - 16.00. – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.00 - 16.30. - wypełnienie jamy do wypału naczyń i rozpoczęcie procesu wypału.

ok. 16.00 - rozpoczęcie pracy pieca działajacego na dmuch naturalny - wygrzewanie.

16.30 – 17.30 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieca dymarskiego świętokrzyskiego. Rozbicie pieca świętokrzyskiego oraz obkuwanie – kompaktowanie łupki żelaznej wydobytej z pieca.

17.30 – 18.00 – Otworzenie pieca skandynawskiego. Wydobycie łupki żelaznej i jej kompaktowanie.

18.00 – Bursztynowy Fireshow i zaproszenie publiczności na drugi dzien Edycji wyjazdowej Dymarek Swietokrzyskich.

Niedziela 13 sierpnia

10.00 – otwarcie Wioski Gotów dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne całego terenu Wioski. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego mazowieckiego oraz kończenie pracy dużego pieca na dmuch naturalny typu kotlinka świętokrzyska/ Tarchalice.

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach i w poszczególnych strefach Wioski Gotów przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym i koncertów.

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie Wioski Gotów z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy wejściu na teren Wioski Gotów od strony Świetlicy Wiejskiej w Masłomęczu.

13.00 – 13.15 – Powitanie przybyłych na Edycję wyjazdową Dymarek Świętokrzyskich. Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

13.15 - 14.00 - Koncert zespołu Hollóének Hungarica (Węgry)

14.00 - 14.30 - Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum w tym prezentacja stroju i uzbrojenia plemion dackich. Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych poźnorzymskich – Vicus Ultimus

14.30 – 15.00 – Symulacja starcia zbrojnego z udziałem wojowników barbarzyńskich i żołnierzy rzymskich.

15.00 – 15.30 – Targ niewolników

15.30 - 16.00. – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.00 - 16.30. - Wyciagnięcie wsadu ceramicznego z jamy do wypału naczyń po zakończeniu wypału.

16.30 – 17.00 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieca dymarskiego świętokrzyskiego. Rozbicie dużego pieca świętokrzyskiego/ tarchalickiego a następnie pieca mazowieckiego oraz obkuwanie – kompaktowanie łupek żelaznych wydobytych z pieca.

17.15 – 18.00 – Koncert zespołu Hollóének Hungarica (Węgry)

18.00 – Prezentacja uczestników i zakończenie Edycji wyjazdowej Dymarek Swiętokrzyskich.

Uprzejmie informujemy, że obok patronatu Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie udzielonego dla edycji wyjazdowej Dymarek, promującej w roku 2017 dziedzictwo ziemi świętokrzyskiej w Krainie Gotów, projekt "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" cieszy się ciągłym zainteresowaniem i współpracą metalurgów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz patronatami merytorycznymi Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.


Tegoroczna edycja wyjazdowa naszego projektu realizowana jest przy udziale osób reprezentujących grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia i instytucje:

W tegorocznym spotkaniu w Masłomęczu biorą również udział indywidualne osoby i projekty, których wybór wymieniamy poniżej:

Oprócz ww. w działaniu biorą udział nie mniej znamienici i doświadczeni prezenterzy - wspołtwórcy projektu. Zapraszamy także do skorzystania z możliwości zapoznania się z ofertą wydawniczą Muzeum im. Stanisława Staszica oraz Wydawnictwa Profil-Archeo