Informacje o programie Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery realizowanym na terenie zespołu byłej walcowni w Nietulisku Fabrycznym, gmina Kunów, w powiecie ostrowieckim, w dniach 14 i 15 lipca 2018 roku.

Parking dla samochodów osobowych - GPS 50.979323, 21.254579

Miejsce prezentacji – GPS 50.980978, 21.253510 - rejon tzw. wyspy na czaszy dawnego zbiornika wodnego walcowni w Nietulisku.

W związku z tym, że pokazy odbywać się będą w naturalnym otoczeniu, wstępnie przystosowanym na potrzeby wydarzenia, prosimy o założenie wygodnego obuwia i stroju. Spotkanie posiada charakter piknikowy, dlatego można również zabrać ze sobą koce, karimaty czy turystyczne krzesełka. 

INAUGURACJA ŻELAZNEJ KOLEBKI

WYBRANE ELEMENTY PROGRAMU:

Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod hutnictwa żelaza:

 • Piec dymarski z bocznym spustem żużla.
 • Piec typu Kunów z kanałem kotlinkowym.
 • Piec typu kotlinka świętokrzyska.

Prezentacje będą prowadzone z użyciem różnych surowców rudnych.  Każdy z procesów hutniczych zakończony będzie spektakularną rozbiórką pieca, wydobyciem łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem - scaleniem.

Pozostałe pokazy:

 1. Pokazy rekonstrukcji starożytnych metod kowalskich, w tym pracy kowala z użyciem żelaza dymarskiego. Pokaz uzyskiwania miedzi z rudy malachitowej.
 2. Prezentacje odlewnictwa metali kolorowych.
 3. Biżuteria antyczna.
 4. Prezentacje wytwarzania paciorków szklanych.
 5. Prezentacje piśmiennictwa antycznego.
 6. Pokazy wybijania kopii monet.
 7. Prezentacje uzbrojenia i przedmiotów codziennego użytku znanych z terenu Barbaricum i prowincji rzymskich.
 8. Pokazy wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w starożytności.
 9. Tor łuczniczy i rzutów oszczepem dla zwiedzających.
 10. Prezentacje tkactwa, farbiarstwa i filcownictwa.
 11. Obróbka bursztynu.
 12. Warsztaty garncarskie wraz z wypałem naczyń w zagłębionym ognisku.
 13. Pokazy zróżnicowania strojów i uzbrojenia ludów zamieszkujących Europę Środkową w starożytności.
 14. Happeningi i inscenizacje: „In dubio pro reo” - rzymski proces cywilny; „Przemoc i rytuał na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery” – ofiary ludzkie w Barbaricum.
 15. Pokazy walk gladiatorów.
 16. Prezentacje elementów życia codziennego - m.in. wytwarzania żywności, piwowarstwa i ziołolecznictwa.
 17. Symulacje starć zbrojnych pomiędzy przedstawicielami plemion barbarzyńskich i żołnierzami rzymskimi.
 18. Bursztynowy Fireshow (pokaz ogniowy z użyciem pyłu bursztynowego)
 19. Sprzedaż wydawnictw naukowych, popularyzatorskich i beletrystyki.
 20. Gastronomia i stoiska partnerów wydarzenia.

 

PROGRAM W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM:

Poniżej zamieszczono informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia niektórych pokazów. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że podano orientacyjny czas trwania poszczególnych punktów programu, które z różnych przyczyn mogą trwać dłużej lub krócej, niż zostało to określone. O  możliwości realizacji części prezentacji decydują też względy techniczne i warunki pogodowe.

Sobota 14 lipca

10.00 – otwarcie dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego typu Kunów oraz budowa pieca dymarskiego z bocznym spustem żużla.

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym.

10.00 – 15.00 – Zwiedzanie „antycznej” części Żelaznej Kolebki z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy piecach dymarskich.

13.00 – 13.30 – Powitanie przybyłych na Inaugurację Żelaznej Kolebki. Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

13.30 - 14.30. Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum w tym prezentacja stroju i uzbrojenia plemion celtyckich, germańskich i dackich. Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych późnorzymskich

14.30 – 15.00 – Targ niewolników

15.00 – 15.30 – Walki gladiatorów

15.30 – 16.00 – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.00 – 16.30 – Happening „In dubio pro reo”

16.30 - 17.00 - wypełnienie jamy do wypału naczyń glinianych i rozpoczęcie procesu wypału.

17.00 – 17.45 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieców dymarskich. Rozbicie pieców oraz obkuwanie – kompaktowanie łupek żelaznych wydobytych z pieca.

17.45 – 18.15 – Walki gladiatorów, Bursztynowy Fireshow i zaproszenie publiczności na drugi dzień Inauguracji Żelaznej Kolebki.

Niedziela 15 lipca

10.00 – otwarcie dla zwiedzających

10.00 – 13.00 Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach.

10.00 - 13.00 - Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego typu kotlinka świętokrzyska.

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym.

10.00 – 15.00 –Zwiedzanie „antycznej” części Żelaznej Kolebki z przewodnikiem co godzinę. Zbiórka przy piecach dymarskich.

13.00 – 13.15 – Powitanie przybyłych na Inaugurację Żelaznej Kolebki. Komentarz dotyczący hutnictwa żelaza w Europie w starożytności.

14.00 - 14.30 - Pokaz mody antycznej – Rzym i Barbaricum, w tym prezentacja stroju i uzbrojenia plemion celtyckich, dackich i germańskich. Prezentacja uzbrojenia i formacji wojskowych późnorzymskich.

14.30 – 15.00 – Symulacja starcia zbrojnego z udziałem wojowników barbarzyńskich i żołnierzy rzymskich.

15.00 – 15.30 – Targ niewolników

15.30 – 16.00 – Walki gladiatorów

16.00 - 16.30. – Pokaz wytwarzania miedzi z rudy malachitowej

16.30 – 17.00 - Wyciagnięcie wsadu ceramicznego z jamy do wypału naczyń po zakończeniu wypału.

17.00 – 17.30 – Inscenizacja „Przemoc i rytuał w pierwszych wiekach naszej ery”.

17.30 – 18.00 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieca dymarskiego świętokrzyskiego. Rozbicie pieca świętokrzyskiego oraz obkuwanie – kompaktowanie łupki żelaznej wydobytej z pieca.

18.00 – 18.30 - Walki gladiatorów, prezentacja uczestników i zakończenie Inauguracji Żelaznej Kolebki.

Uprzejmie informujemy, że projekt "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" cieszy się ciągłym zainteresowaniem i współpracą metalurgów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz patronatami merytorycznymi Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.


Tegoroczna edycja naszego projektu realizowana jest przy udziale osób reprezentujących grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia i instytucje:

W tegorocznym spotkaniu w Nietulisku biorą również udział indywidualne osoby i projekty, których wybór zamieszczamy poniżej:

 

Oprócz wyżej wymienionych w działaniu biorą udział nie mniej znamienici i doświadczeni prezenterzy - współtwórcy projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery”.

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU POŁĄCZONEGO Z REFLEKSJĄ NAD REGIONALNYM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W NIETULISKU DUŻYM NAD KAMIENNĄ.

NASZYM PRAGNIENIEM JEST STWORZENIE MIŁEJ, RODZINNEJ ATMOSFERY SPRZYJAJĄCEJ JAK NAJLEPSZEMU PRZYJĘCIU PRZEZ PAŃSTWA PROJEKTU „ŻELAZNA KOLEBKA”.

 

Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg

Miasto i Gmina Kunów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego